Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii. Tworzy systemy informacji przestrzennej SIP.Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne. Tworzy dokumentację z zakresu inżynierii leśnej.

Zapraszamy do współpracy.